Partnere

NUAS ønsker å skape så mye næringsaktivitet og liv i Notodden som mulig. Vårt mål er attraktive arbeidsplasser og økt næringsaktivitet i Notodden. For å klare dette har vi flere gode samarbeidspartnere. Om NUAS ikke er rett partner for ditt prosjekt setter vi deg gjerne i kontakt med våre samarbeidspartnere.

På Notodden har vi etablert en god arbeidsdeling mellom NUAS, Etablererkontoret og Proventia, som gir næringslivet i Notodden/regionen et helhetlig tilbud.

 

Etablererkontoret

Er en del av NUAS og er den naturlige kontakten for deg som vil starte din egen bedrift. Her kan du få veiledning, kurs og informasjon om hvordan du etablerer og driver en bedrift.


Proventia

Proventia skal hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i Telemark. Gjennom et inkubatorprogram får du hjelp fra A til Å!


www.proventia.no
jchr@proventia.no
Tlf: + 47 94 19 92 99

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge arbeider med verdiskap-
ende næringsutvikling. De pleier å ha en kontordag i måneden hos oss i NUAS. Kanskje nettopp din bedrift kan presentere sin idé på en slik dag?


Skattefunn

En skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling (FoU). Aktuelt for alle næringer og selskaps-
former. Bedriften velger tema for prosjektet.Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond skal bidra til vekst og utvikling i Telemark. Det legges vekt på prosjekter og tiltak som under-
bygger en langsiktig og positiv befolknings- og næringsutvikling.


www.telemarkutviklingsfond.no
terje.bakka@t-fk.no Kontor: +47 35 91 73 14
Mobil: +47 46 85 40 30

Oslofjordfondet

De finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen. Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling.Telemark Fylkeskommune

Fylkeskommunen har ulike tilskuddsordninger du kan søke på. Det kan være innen både næringsutvikling
og andre kulturelle ordninger.


www.telemark.no
post@t-fk.no
Tlf: 35 91 70 00

Norges Forskningsråd

Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.SIVA

Siva (Selskapet for industrivekst SF) har 50 års erfaring med industriell utvikling og er en sentral samarbeids-
partner for industri-
bedrifter som ønsker vekst og omstilling.


Kulturminnefondet

Dette er et fond øremerket vern av kulturminner. Dette er et lavterskeltilbud der private eiere kan søke midler. 1.november hvert år er søknadsfristen.


www.kulturminnefondet.no
Tlf: +47 73 10 36 08
Tlf: +47 93 03 10 54
 
 
 
 
 
 
 

Notodden

Verdensarvbyen Notodden er en liten og koselig by ved Heddalsvatnet i Øst-Telemark og kommunen har i underkant av 15 000 innbyggere. Notodden er en av to Jugendbyer i Norge. Byen ligger sentralt, med kort vei til Kongsberg, Drammen og Oslo.

Notodden har et godt klima, siden statistikken for temperaturmåling startet i 1878 har Notodden flere ganger vært det varmeste stedet i landet. Vi har et rikt kulturmiljø og korte avstander til det meste. Barn og unge i kommunen har selv sagt at de trives godt her fordi det er en passe stor by.

Notodden er mest kjent for Notodden Bluesfestival, som hadde sin begynnelse i 1987.Næringslivet er variert og har arbeidsplasser innen mange bransjer. Innen næringslivet er det teknologimiljøet vårt som har vært mest kjent for sin vekst de siste årene. Notodden har en lang historie innen utdanning, da Notodden lærerskule ble etablert allerede i 1895. Vi er fortsatt en viktig høgskole- og universitetsby. Notodden har en lang innovasjonshistorie, da Norges største oppfinnelse ble skapt her på Notodden – Lysbueovnen, som bidro til produksjon av kunstgjødsel. Dette var starten på Norsk Hydro og den andre industrielle revolusjon. Fokus på innovasjon er fortsatt viktig for Notodden og vår næringsutvikling.

 

Notodden Kommune

Vil du ha info om barnehager, skoler, idrett, kulturskole, osv., så finner du mye på Notodden kommunes egen nettside.


Notodden i Sentrum

Ønsker du å hvite litt mer om hva som befinner seg i Notodden Sentrum. Eventuelt se hva som skjer i byen vår? Se innom notoddenby.no


Visit Notodden

Se hva vår innholdsrike by og ikke minst Telemark fylke har å by på. Vi kan friste med sentrale kulturminner med verdensarvstatus.


www.visitnotodden.no
post@nuas.no
Tlf: + 47 35 01 50 00

Bok & Blueshuset

Bok & blueshuset er Notoddens sentrale kulturhus, med bibliotek, kino og livescene. Lurer du på hvilke artister eller filmer som kommer snart er dette linken å følge.