Om oss

Om oss

Drivkraft for vekst og utvikling

Notodden Utvikling AS jobber med steds- og næringsutvikling. Vårt mål er attraktive arbeidsplasser og økt næringsaktivitet på Notodden.

Vi er en nyttig samarbeidspartner for etablering og utvikling av næringsvirksomhet på Notodden. Vi engasjeres raskt i prosjekter og drives av å få det til. Vi har siden oppstarten i 1992 fått mange spennende ideer på bordet. Flere er realisert og drives godt. Vår erfaring og nettverk er verdifullt og vi kjenner godt til hvordan prosjekter kan finansieres og realiseres. Vi blir gjerne med på flere prosjekter, så ikke nøl med å kontakt.

Vår målsetning…

Notodden Utvikling AS skal gjennom målrettet bruk av sine tilgjengelige ressurser, bidra til vekst i sysselsettingen og økt verdiskaping i Notodden kommune.

…og strategi

Vi skal:

  • være kontaktpunkt overfor eksisterende næringsliv, relevante miljøer/nettverk, forretninger mv.
  • være mottaksapparat i de næringshenvendelser som er relevante
  • delta i utforming og rullering av strategisk næringsplan
  • ha høy beredskap og gjennomføringsevne overfor eksisterende bedrifter og attraktive etablerere
  • være en pådriver i forhold til utvikling av nye kompetanse- og forretningsområder

Våre ansatte

John Terje Veseth

Adm. Direktør

Erfaring

John Terje har vært leder for Notodden Utvikling AS i flere år. Han er utdannet siviløkonom og har bl.a. bakgrunn som bedriftsrådgiver i DNB. Han har arbeidet med mange spennende prosjekter i Notodden Utvikling og Notodden.

Benedicte Storstein Sebjørnsen

Seniorrådgiver

Erfaring

Benedicte er utdannet samfunnsviter ved Universitetet i Oslo, med lang erfaring fra offentlig sektor. Hun har bakgrunn innen kommunikasjon, prosjektledelse, nettverk/partnerskap, plan- og strategiarbeid.