Om oss

Notodden Utvikling er næringsselskapet til Notodden kommune. Vi jobber for at Notodden skal være et godt sted for næringslivet med attraktive arbeidsplasser for dagens og morgendagens generasjoner. I praksis betyr dette at vi legger til rette for at bedrifter skal kunne etablere seg og vokse. Det betyr også at vi jobber for at Notodden skal utvikle seg som et stadig mer attraktivt sted å leve, arbeide, bo og besøke.

Visjon, misjon og verdier

Visjon

Notodden Utvikling skal være en drivkraft for vekst og utvikling for næringslivet på Notodden.

Misjon

Notodden Utvikling skal bidra til vekst i sysselsettingen og økt verdiskaping i Notodden kommune. Vi er en samarbeidspartner for oppstartsbedrifter og små og store selskaper.

Verdier

Løsningsorientert

Sammen finner vi løsninger for hvordan du kan ta din forretningsidé eller ditt selskap videre.

Nytenkende

Vi bygger kontinuerlig ny og relevant kompetanse og samarbeider med innovative aktører slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Inkluderende

Hos oss skal du alltid føle deg velkommen, enten du allerede har en etablert bedrift eller du går og bærer på en gründerdrøm.

Våre ansatte

John Terje Veseth

John Terje Veseth

Daglig leder

John Terje har vært leder for Notodden Utvikling AS i flere år. Han er utdannet siviløkonom og har blant annet bakgrunn som bedriftsrådgiver i DNB. Han har arbeidet med mange spennende prosjekter i Notodden Utvikling og Notodden.

Kristine Solhaug

Kristine Lindrum Solhaug

Seniorrådgiver

Kristine er utdannet journalist og siviløkonom, og har bakgrunn fra finansbransjen og mediebransjen. Hun har jobbet som TV-reporter, og har bred erfaring fra arbeid med tekst, levende bilder, sosiale medier, markedsføring og kommunikasjon. 

Thomas Åmot

Thomas Åmot

Prosjektleder og forretningsutvikler

Thomas har lang erfaring fra internasjonalt samarbeid innen olje- og gassindustrien. Han har også bred erfaring som forretningsutvikler og med utvikling og vekst av gründerselskaper. Thomas er utdannet befal, og har studert internasjonal prosjektledelse ved SKEMA Business School.

Styret

Torkil Bjørnson

Torkil Bjørnson

Styreleder

Anders Davidsen

Styremedlem

Wenche Haugerud

Wenche Haugerud

Styremedlem

Sveinung O. Flaaten

Sveinung O. Flaaten

Styremedlem

Åse Kjersti Øverdal

Åse Kjersti Øverdal

Styremedlem

Samarbeidspartnere

Gründernettverket

Gründernettverket kobler gründere i ulike faser og bransjer med hverandre. Gründerteam etableres, møter og prosesser fasiliteres og utviklingsprosesser følges opp. I Gründernettverket er du ikke alene

Proventia

Proventia skal hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i Telemark. Gjennom et inkubatorprogram får du hjelp fra A til Å!

Telemark Næringshage

Utviklingsprosjekter, strategiske nettverkskoblinger og finansieringsmuligheter.
Telemark næringshage hjelper deg med det din bedrift har behov for.

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond skal bidra til vekst og utvikling i Telemark. Det legges vekt på prosjekter og tiltak som underbygger en langsiktig og positiv befolknings- og næringsutvikling.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge arbeider med verdiskapende næringsutvikling. De har en kontordag i mnd. hos Notodden Utvikling. Kanskje nettopp din bedrift kan presentere sin idé på en slik dag?

Telemark fylkeskommune

Fylkeskommunen har ulike tilskuddsordninger du kan søke på. Det kan være innen både næringsutvikling og andre kulturelle ordninger.

Skattefunn

En skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling (FoU). Aktuelt for alle næringer og selskapsformer. Bedriften velger tema for prosjektet.

SIVA

Selskapet for industrivekst SF (SIVA) har 50 års erfaring med industriell utvikling og er en sentral samarbeidspartner for industribedrifter som ønsker vekst og omstilling.

Oslofjordfondet

Finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen. Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling.

Norges Forskningsråd

Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.

Kontakt oss

Notodden Utvikling AS
Heddalsveien 11
Hydroparken bygg 90
3674 Notodden

Tlf: +47 35 02 51 30
Epost: nuas@nuas.no
Foretaksregisteret: 865 581 122

Hopp rett ned til innholdet