FORRETNINGSIDÉ

Notodden Utvikling AS skal gjennom målrettet bruk av sine tilgjengelige ressurser, bidra til vekst i sysselsettingen og økt verdiskaping i Notodden kommune.

 

Det vil si at NUAS skal:

  • være kontaktpunkt overfor eksisterende næringsliv, relevante miljøer/nettverk, forretninger mv.
  • være mottaksapparat i de næringshenvendelser som er relevante
  • delta i utforming og rullering av strategisk næringsplan
  • ha høy beredskap og gjennomføringsevne overfor eksisterende bedrifter og attraktive etablerere
  • Være en pådriver i forhold til utvikling av nye kompetanse- og forretningsområder

 

STRATEGISKE MÅLSETNINGER

1. Økt antall arbeidsplasser
2. Økt attraksjonskraft