START OPP for alle

Hva betyr egentlig START OPP? Jo, det er bistand i en tidlig fase til din forretningsidé. Mange venter alt for lenge med å søke bistand og gode råd. Det kan resultere i at du går glipp av mange muligheter og verdifull veiledning på din vei til suksess. Vi bistår alle! Uansett om du vil starte et enkeltmannsforetak eller om du ønsker å starte en bedrift med høye ambisjoner er vi her for deg.

Har du en god forretningsidé bør du kontakte oss så tidlig som mulig!
Og ja, det er helt gratis!
 

Hva kan vi bistå med?

Hjelp til etablering

Det er ikke lett å vite hvor man skal starte. Hva er viktig i en tidlig fase av etablering? Vi bistår deg med å planlegge steg for steg og hjelper deg med å sette opp en plan med riktige og viktige prioriteringer for å komme i mål.

Registrering av foretak

Når og hvordan gjør jeg det? Dette er meget viktig og noen ganger avgjørende for om du kvalifiserer til forskjellige tilskudd i oppstartsfasen. Har du allerede registrert bedriften kan det være for sent.

Søknader og finansiering

Vi gir råd og bistand til hvordan og hva du kan søke på av midler i en tidlig fase. Dette kan være et etablerertilskudd, midler til en forstudie, utviklingsaktiviteter, markedsundersøkelser m.m.
 
 
 

START OPP - Partnere og nettverk

Vi har bygget et nettverk av partnere med bred kompetanse. Du vil få tilgang til denne kompetansen tilpasset dine behov.

Profilering og markedsføring

Din idé er strålende! Men hvordan skal merkevaren bygges opp? Hvilken profil skal du velge slik at din idé blir møtt med entusiasme? Og ikke minst, hvordan skal du nå ut til markedet med ditt gode budskap? Vi kan bidra med betydelig kompetanse som kan være avgjørende for din suksess.

Økonomi og regnskap

For at en virksomhet skal være lønnsom må bedriften ha en ryddig økonomi. Vi gir deg tilgang til våre partnere innen regnskap og revisjon for veiledning i startfasen.

IT og utstyr

Hvilke investeringer må du gjøre for å komme i gang? Våre partnere kan veilede deg om du trenger datautstyr, kontorutstyr, verktøy eller maskiner.

Juridisk bistand

Vi er alle regulert av det norske lovverk. Har din etablering eller forretningsidé behov for juridisk bistand kan vi bidra med gode rådgivere slik at du opererer innen trygge rammer.

Møterom, fasiliteter og lokaler

Våre møterom og fasiliteter er til din disposisjon under etableringen. Er etableringen en suksess er mulighetene til stede for gratis kontorplass i vår inkubator inntil 6 måneder. I dette kontorfellesskapet vil du få tilgang til det aller nødvendigste, som nettilgang og kontormaskiner.

Kompetansemekling

Vi råder over et betydelig nettverk av fagkompetanse og forskjellige forskningsmiljøer. Om din idé trenger bistand av spesialister og videreutvikling vil dette være til stor hjelp.

IPR (immaterielle verdier)

Vi veileder deg om viktige elementer du må ta stilling til som, varemerke, logo, registrering av domener etc.