Starter flyskolen på Notodden

 
Utvidelse
Det er viktig å få avklart om Telemark Fylkeskommunen går inn med 15 millioner kroner forlengelsen av rullebanen Notodden flyplass legger sin lit til politikerne i fylket og håper på en snarlig løsning for å sette igang arbeidet med å utvide rullebanen mot syd slik at pilotskolen kan operere uhindret for den kryssende veien som går over rullebanen.
Trinnvis etablering
I første fase skal det investeres mellom 25 og 30 millioner kroner i fly og materiell. Dette er første fase i etableringen av pilotskolen på Notodden, Fase 2-3 blir opparbeide arealer til oppstillingsplass for skoleflyene å sette opp driftsbygning med hangar og undervisningslokaler. Det kan da bli aktuelt og utvide til 50 arbeidsplasser og opp til 200 studenter