Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Sammen øker vi næringsaktiviteten i Notodden

Notodden Utvikling ønsker å skape så mye næringsaktivitet og liv i Notodden som mulig. For å klare dette har vi flere gode samarbeidspartnere. Om Notodden Utvikling ikke er rett partner for ditt prosjekt setter vi deg gjerne i kontakt med våre samarbeidspartnere.

Gründernettverket

Gründernettverket kobler gründere i ulike faser og bransjer med hverandre. Gründerteam etableres, møter og prosesser fasiliteres og utviklingsprosesser følges opp. I Gründernettverket er du ikke alene

Proventia

Proventia skal hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i Telemark. Gjennom et inkubatorprogram får du hjelp fra A til Å!

Telemark Næringshage

Utviklingsprosjekter, strategiske nettverkskoblinger og finansieringsmuligheter.
Telemark næringshage hjelper deg med det din bedrift har behov for.

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond skal bidra til vekst og utvikling i Telemark. Det legges vekt på prosjekter og tiltak som underbygger en langsiktig og positiv befolknings- og næringsutvikling.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge arbeider med verdiskapende næringsutvikling. De har en kontordag i mnd. hos Notodden Utvikling. Kanskje nettopp din bedrift kan presentere sin idé på en slik dag?

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fylkeskommunen har ulike tilskuddsordninger du kan søke på. Det kan være innen både næringsutvikling og andre kulturelle ordninger.

Skattefunn

En skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling (FoU). Aktuelt for alle næringer og selskapsformer. Bedriften velger tema for prosjektet.

SIVA

Selskapet for industrivekst SF (SIVA) har 50 års erfaring med industriell utvikling og er en sentral samarbeidspartner for industribedrifter som ønsker vekst og omstilling.

Oslofjordfondet

Finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen. Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling.

Norges Forskningsråd

Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.

Hopp rett ned til innholdet